Plan the work. Work the plan…

Whoa to Wow @whoatowow